Mindfulness 47

"Thanh tịnh trong tâm hồn đáng giá hơn xây bảy tòa tháp". Tham khảo những chuỗi bài viết Mindfulness để hướng tâm hồn mình theo một lối sống đẹp và hiện đại.